Rachunek za najem prywatny wzór

Kategorie: ,

16.00 

Zasadniczo, wynajmujący nie ma obowiązku wystawiania rachunku za najem prywatny. Taki obowiązek rodzi po jego stronie dopiero żądanie najemcy, czyli usługobiorcy, który o taki rachunek powinien poprosić z 3-miesięcznym wyprzedzeniem. Rachunek za najem prywatny wystawia się zatem jedynie na wniosek najemcy.

Należy pamiętać, że rachunek musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, określonych w przepisach. Najprościej jest przygotować go w oparciu o nasz wzór rachunku za najem prywatny.

Druk uwzględnia bowiem dane wystawiającego rachunek (usługodawcy) i dane usługobiorcy, datę wystawienia rachunku i jego numer kolejny, określenie rodzaju wykonanych usług i ich ceny oraz ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie. 

Podsumowując, obowiązek wystawienia faktury lub rachunku za najem nie jest automatyczny. Rachunek za najem prywatny wynajmujący musi wystawić dopiero w sytuacji, kiedy z takim żądaniem wystąpi najemca.

Poza tym, zgodnie z przepisami podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wykonania usługi.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Rachunek za najem prywatny wzór