Rezygnacja ze szkoły policyjnej – wzór

16.00 

Rezygnacja ze szkoły policyjnej to pisemny raport, zawierający oświadczenie woli o chęci rezygnacji z dalszego kształcenia. Dokument musi zawierać dane osobowe rezygnującego policjanta, w tym jego numer identyfikacyjny, imię i nazwisko, oraz nazwę jednostki organizacyjnej policji, w której policjant pełni służbę.

Rezygnacja ze szkoły policyjnej nie wymaga uzasadnienia, ale warto podać w raporcie ogólne przyczyny podjętej decyzji. Mogą to być argumenty związane z życiem prywatnym, ze stanem zdrowia czy z innymi planami na życie.

Pismo należy skierować do komendanta, rektora WSPol, komendanta szkoły policyjnej lub komendanta wojewódzkiego Policji.

Wzór rezygnacji ze szkoły policyjnej ułatwia przygotowanie stosownego oświadczenia woli. Policjant może wypełnić je i podpisać, aby skutecznie zakończyć szkolenie.

Nawet nieuzasadniona rezygnacja powinna zostać przyjęta przez komendanta ośrodka szkoleniowego dlatego, jeśli policjant nie chce podawać przyczyny swojej rezygnacji, może pozostawić to pole nieuzupełnione. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Rezygnacja ze szkoły policyjnej – wzór