Umowa rezerwacyjna czysta – wzór

16.00 

Umowa rezerwacyjna może dotyczyć między innymi zakupu lub najmu. Wyróżnia się dwa rodzaje umów rezerwacyjnych: tak zwaną umowę rezerwacyjną czystą oraz umowę rezerwacyjną z elementami umowy przedwstępnej.

Umowa rezerwacyjna czysta w mniejszym stopniu zobowiązuje strony do zawarcia umowy przyrzeczonej, jednak jej wykonanie może zostać zabezpieczone na przykład zadatkiem. 

Należy pamiętać, że w przeciwieństwie do umowy przedwstępnej umowa rezerwacyjna czysta nie powinna zawierać szczegółowych ustaleń dotyczących planowanej umowy przyrzeczonej.

Jeśli dokument uwzględnia takie ustalenia, staje się już umową rezerwacyjną z elementami umowy przedwstępnej, a jej zawarcia można dochodzić przed sądem.

Do sporządzenia umowy rezerwacyjnej bez elementów umowy przedwstępnej warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór – wzór umowy rezerwacyjnej czystej.

Druk uwzględnia wszystkie niezbędne dane, jakie powinna zawierać taka umowa, w tym oznaczenie stron i określenie podstawowych cech umowy przyrzeczonej. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa rezerwacyjna czysta – wzór