Skarga na opieszałość Sądu – wzór pisma

Kategorie: ,

16.00 

Opieszałość sądu wiąże się z tak zwaną przewlekłością postępowania. Zgodnie z przepisami, strona ma prawo wnieść skargę na przewlekłość postępowania, jeśli trwa ono dłużej, niż jest to konieczne dla wyjaśnienia okoliczności sprawy i jej rozstrzygnięcia.

Skarga na opieszałość sądu jest więc tym samym, co skarga na przewlekłość postępowania.

Gotowy do wypełnienia wzór skargi na opieszałość sądu można wykorzystać zarówno w sprawie cywilnej, jak i karnej czy egzekucyjnej.

Brak działania sądu, czyli właśnie opieszałość, przyczynia się bowiem do nieuzasadnionej zwłoki. Tymczasem, zgodnie z przepisami, postępowanie sądowe powinno być rozpoznawane niezwłocznie. 

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności sądu jest prezes sądu.

Jeśli skarga na opieszałość sądu zostanie uznana, na żądanie strony sąd będzie mógł przyznać jej od Skarbu Państwa sumę pieniężną w wysokości od 2 000 do 20 000 zł w ramach rekompensaty. Wniesienie skargi jest jednak odpłatne – podlega opłacie stałej w wysokości 200 zł.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Skarga na opieszałość Sądu – wzór pisma