Skarga na studenta – wzór

Kategorie: , , ,

16.00 

Skarga na studenta jest dokumentem, w którym osoba składająca skargę zgłasza swoje zastrzeżenia co do zachowania lub działań studenta.

Skarga taka może dotyczyć różnych kwestii, np. nieodpowiedniego zachowania studenta podczas zajęć, nieuczciwego zachowania podczas egzaminu, nieuczestniczenia w zajęciach lub nieprzestrzegania regulaminu uczelni, na której dany student studiuje.

Skargę na studenta należy złożyć w odpowiednim miejscu, w zależności od tego, do kogo kierowana jest skarga. Możliwe jest złożenie skargi do:

  • rektora uczelni,
  • dziekana wydziału, na którym studiuje student,
  • organizacji studenckiej, do której należy student,
  • innych odpowiednich instytucji lub osób.

Skarga na studenta powinna zawierać szczegółowe informacje dotyczące zachowania lub działań studenta, które stanowią przedmiot skargi.

Skarga powinna być podpisana przez osobę składającą skargę i powinna zawierać dane kontaktowe tej osoby (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu ewentualnie adres e-mail).

Po otrzymaniu skargi właściwa instytucja lub osoba może zdecydować o podjęciu odpowiednich działań, np. przeprowadzenia rozmowy ze studentem, zwrócenia się o wyjaśnienie do studenta lub wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Bez względu na podmiot, do którego zamierzamy złożyć skargę, zawsze sporządzamy ją w formie pisemnej!
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Skarga na studenta – wzór