Umowa agencyjna – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Przepisy kodeksu cywilnego pozwalają przedsiębiorcom zawierać między sobą tak zwane umowy agencyjne. Kontrakt tego typu może podpisać wyłącznie zleceniodawca i przyjmujący zlecenie, którego działalność spełnia kryteria działalności gospodarczej.

Umowa agencyjna zobowiązuje przyjmującego zlecenie – agenta – do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów na rzecz dającego zlecenie. Może pozwalać także na zawieranie takich umów w jego imieniu.

Do sporządzenia kontraktu z agentem przedsiębiorca może wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór umowy agencyjnej. Warto pamiętać, że umowa powinna przewidywać wynagrodzenie dla agenta, a jeśli nie zawiera stosownych informacji, to agentowi należy się prowizja zależna od liczby lub wysokości zawartych przez niego umów. 

Umowa agencyjna rodzi prawa i obowiązki zarówno po stronie zleceniodawcy, jak i po stronie zleceniobiorcy.

Agent ma prawo przyjmować zapłatę zaświadczenia dla zleceniodawcy, a także ubiegać się o świadczenie wyrównawcze. Natomiast zleceniodawca powinien przekazywać agentowi wszystkie istotne dla niego informacje i reagować na uwagi zleceniobiorcy. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa agencyjna – wzór