Umowa wydawnicza wzór

17.00 

Umowa wydawnicza to umowa zawierana w postaci pisemnej, na podstawie której powstaje stosunek prawny pomiędzy autorem a wydawcą. W ramach umowy autor przenosi prawo wydania swojej pracy drukiem lub w innej formie.

Umowa wydawnicza powinna ustalać najistotniejsze prawa i obowiązki autora i wydawcy. Umowa powinna określać takie elementy jak:

 • tytuł roboczy dzieła;
 • przeznaczenie dzieła, jego objętość oraz termin dostarczenia;
 • techniczną postać skryptu (może to być np. maszynopis albo postać elektronicznej dzieła);
 • wysokość i zasady wypłaty honorarium;
 • planowaną wysokość nakładu,
 • kwestia korekt ze strony autora, z ustaleniem wielkości korekty;
 • termin zakończenia druku;
 • termin wydania dzieła;
 • pola eksploatacji dzieła przez Wydawcę;
 • okres trwania i obszar obowiązywania licencji;
 • prawne i finansowe gwarancje na wypadek odstąpienia od umowy którejś ze stron.

Sprzedaż praw a licencja

Prawo autorskie rozróżnia prawo autorskie osobiste i majątkowe. Pierwsze z nich jest przypisane wyłącznie do autora, drugie może być natomiast przedmiotem sprzedaży lub licencji.

Autor ma prawo sprzedać swoje dzieło, tj. zawrzeć umowę o przeniesienie praw. Może również zezwolić na odpłatne korzystanie ze swojego utworu przez określony czas, tj. zawrzeć umowę licencji.

W sytuacji sprzedaży dzieła, autor otrzyma jednorazową zapłatę od wydawnictwa. W przyszłości nie będzie już miał prawa do dodatkowych honorariów, nawet jeśli wydawca zdecyduje się na dodruk.

Jeśli natomiast autor udzieli licencji, wtedy będzie miał prawo do honorarium przez określony czas, przy jednoczesnym pozostaniu właścicielem dzieła. Po upływie czasu licencji prawa do korzystania z utworu wracają do autora, chyba że strony umowy zdecydują się ją przedłużyć.

Pamiętajmy, że licencja może mieć charakter wyłączny (wówczas autor pozwala korzystać z utworu tylko jednemu podmiotowi) oraz niewyłączny (wtedy autor może pozwolić na korzystanie z utworu nieorganicznej liczbie podmiotów w tym samym czasie).

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).

Podobne wzory pism:

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa wydawnicza wzór