Umowa brokerska ubezpieczenia – wzór z opisem

16.00 

Umowa brokerska ubezpieczenia zobowiązuje jedną ze stron, będącą przedsiębiorcą, do działania w imieniu i na rzecz klienta w celu dopasowania oraz zawarcia umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Broker będący specjalistą zapewnia fachowe doradztwo, dzieli się wiedzą w ramach przeprowadzanych szkoleń oraz wspomaga proces likwidacji szkód klienta.

Umowa brokerska ubezpieczenia została uregulowana przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2210). Zgodnie z nią zakres działań brokerów ubezpieczeniowych obejmuje czynności przygotowywania i zawierania umów ubezpieczeniowych, procesy zarządzania umowami ubezpieczenia oraz organizowanie i przeprowadzanie czynności brokerskich.

Działalność brokera

Broker, reprezentując interesy klienta, działa niezależnie od ubezpieczycieli – nie może być on prawnie bądź faktycznie związany z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym.

Z racji na charakter swojej działalności, działalność brokerska objęta jest tajemnicą zawodową. Tajemnica brokerska obejmuje nie tylko okres współpracy z klientem, lecz także okres po rozwiązaniu i wygaśnięciu umowy.

Ustawa nakłada również na brokera obowiązek ubezpieczenia prowadzonej przez siebie działalności. Ubezpieczenie to gwarantuje odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone przez nieprawidłowości w czynnościach brokerskich.

Funkcje pełnione przez brokera

Działalność brokerska polega w szczególności na:

  • analizie ryzyka i opracowania programu ubezpieczeniowego;
  • opracowaniu oferty;
  • negocjacji z zakładami ubezpieczeń;
  • rekomendacji najlepszej oferty;
  • zawarciu umowy ubezpieczenia w imieniu klienta;
  • wdrożeniu programu oraz dokonaniu czynności administracyjnych;
  • nadzorze nad procesem likwidacji szkód.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2210).
Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa brokerska ubezpieczenia – wzór z opisem