Umowa najmu współwłaściciele – wzór

17.00 

Umowę najmu nieruchomości można zawrzeć z jednym współwłaścicielem, o ile pozostali współwłaściciele wyrażają na to zgodę. Zgodnie z treścią art. 199 kodeksu cywilnego, do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

Najem wykracza poza czynności zwykłego zarządu, dlatego konieczne jest uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli na wynajęcie części lub całości nieruchomości. Umowa najmu współwłaściciele uwzględnia pisemną zgodę współwłaścicieli na wynajem mieszkania.

Co ważne, umowa najmu współwłaściciele znajduje zastosowanie również w przypadku, kiedy wynajmowane mieszkanie należy do małżonków, czyli wchodzi w skład majątku wspólnego.

Również w takich okolicznościach zawarcie umowy bez zgody współmałżonka sprawia, że stosunek najmu jest nieważny z punktu widzenia obowiązujących przepisów. 

Aby zawrzeć umowę najmu nieruchomości, która ma więcej niż jednego właściciela, wystarczy wypełnić wzór umowy najmu współwłaściciele. Dokument uwzględnia odpowiednie oświadczenia, które należy przedstawić do podpisu każdemu ze współwłaścicieli. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa najmu współwłaściciele – wzór