Umowa współpracy między firmami budowlanymi – wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Umowa współpracy między firmami budowlanymi ma przynosić obu przedsiębiorstwom równe korzyści. Jej celem jest zredukowanie konkurencji, jaka panuje pomiędzy firmami z tej samej branży oraz ustalenie warunków wzajemnej współpracy, która ma prowadzić do zwiększenia zysków. 

Umowa współpracy między firmami budowlanymi sprowadza się najczęściej do wzajemnego uzupełnienia usług i ofiarowaniu klientom kompleksowej oferty. Przedsiębiorcy mogą wymieniać się posiadanym sprzętem i fachowcami.

Traktowani są jednak na równi, jako współpracownicy, a nie jako wykonawca i podwykonawca.

Wzór umowy współpracy między firmami budowlanymi uzupełnia się o dane stron umowy, oznaczenie przedmiotu umowy i opis konkretnych warunków współpracy.

Dokument powinien określać też stawki za roboczogodziny, zakres usług, kwestie zakupu materiałów budowlanych czy naliczania kar umownych. Umowa może zawierać klauzulę wyłączności.

Poza tym musi określać też cel współpracy, zakres zobowiązań stron, miejsce realizacji zobowiązań, termin obowiązywania kontraktu oraz warunki wypowiedzenia.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa współpracy między firmami budowlanymi – wzór