Umowa pożyczki – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Co do zasady, pożyczki na kwotę nieprzekraczającą 1000 zł nie muszą być dokumentowane za pomocą pisemnej umowy. Dla celów dowodowych zaleca się jednak sporządzenie odpowiedniego dokumentu, który dobrze zabezpiecza interesy obu stron.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, umowa pożyczki zobowiązuje dającego do przeniesienia na własność biorącego określonej ilości pieniędzy lub rzeczy, a biorącego do ich zwrotu.

Sporządzając umowę pożyczki, należy pamiętać o ujęciu w niej takich elementów jak dokładne określenie stron umowy, wskazanie przedmiotu umowy oraz warunków zwrotu pożyczonych rzeczy lub pieniędzy. Umowa pożyczki powinna odnosić się również do możliwości jej wypowiedzenia.

Dla swojej ważności wymaga podpisu biorącego i dającego.

W niektórych przypadkach zaciągnięcie pożyczki i zawarcie umowy będzie wiązało się z koniecznością uregulowania podatku od czynności cywilnoprawnych. Jeśli podatnik ma taki obowiązek, powinien wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór umowy pożyczki, który będzie podstawą rozliczenia się z fiskusem. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa pożyczki – wzór