Umowa użyczenia samochodu po angielsku – WZÓR

Kategorie: , ,

16.00 

Użyczenie samochodu powinno zostać udokumentowane umową w formie pisemnej, która pełni rolę dowodową. Jeśli biorącym w używanie jest obcokrajowiec, taką umowę należy sporządzić w języku, który będzie dla niego zrozumiały. Najpopularniejsza jest więc umowa użyczenia samochodu po angielsku. 

Charakterystyczną cechą umowy użyczenia jest jej nieodpłatność.

Jednak z uwagi na to, z jaką odpowiedzialnością wiąże się prowadzenie pojazdu, umowa użyczenia samochodu zawsze powinna przyjmować formę pisemną, aby użyczający mógł uniknąć ewentualnej odpowiedzialności za przekroczenie prędkości czy wypadek drogowy.

Wzór umowy użyczenia samochodu po angielsku zawiera wszystkie niezbędne informacje, wymagane dla ważności takiej umowy w świetle prawa.

Jak każda umowa użyczenia, umowa użyczenia samochodu po angielsku musi określać przede wszystkim strony umowy, przedmiot umowy i czas trwania umowy, a także warunki użytkowania przedmiotu umowy, kwestie ponoszenia kosztów utrzymania oraz zwrotu przedmiotu umowy. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa użyczenia samochodu po angielsku – WZÓR