Umowa zlecenie Zarządzający Transportem wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Umowa o zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie, inaczej umowa użyczenia certyfikatu kompetencji zawodowych lub umowa zlecenie zarządzający transportem, polega na świadczeniu usług przez zarządcę.

Z zarządzającym transportem można zawrzeć umowę zlecenia, jeśli posiada on CKZ i prowadzi własną działalność gospodarczą. Przedmiotem takiej umowy będzie świadczenie usług z zakresu zarządzania procesami transportowymi w firmie.

Nie każdy podmiot gospodarczy ma prawo zawrzeć umowę użyczenia CKZ. Umowa zlecenie zarządzający transportem może zostać zawarta tylko przez mikroprzedsiębiorcę, czyli przez firmę, która zatrudnia mniej niż 10 pracowników i nie osiąga obrotów netto w kwocie przekraczającej równowartość 2 milionów euro.

Ponieważ umowa z zarządzającym transportem nie może nosić znamion umowy o pracę, warto sporządzić ją w oparciu o gotowy wzór umowy zlecenie zarządzający transportem.

Dokument został opracowany tak, aby spełniał warunki określone obowiązującymi przepisami. Co ważne, umowa obliguje zarządzającego do osobistego pełnienia obowiązków i zarządzania procesami w firmie w sposób ciągły.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa zlecenie Zarządzający Transportem wzór