Upoważnienie do ustalenia terminu egzaminu na prawo jazdy wzór

16.00 

Pełnomocnika można wyznaczyć do załatwienia każdej sprawy urzędowej, w tym również do ustalenia terminu egzaminu na prawo jazdy – w części teoretycznej i praktycznej.

Takie upoważnienie jest umocowaniem wskazanej osoby do wykonania pewnej czynności w imieniu mocodawcy. W tym przypadku mamy do czynienia z pełnomocnictwem szczególnym.

Upoważnienie do ustalenia terminu egzaminu na prawo jazdy musi przyjmować formę pisemną.

Aby pracownicy WORD zaakceptowali pełnomocnictwo, warto przygotować je w oparciu o nasz wzór upoważnienia do ustalenia terminu egzaminu na prawo jazdy.

Druk uwzględnia wszystkie niezbędne elementy formalne takiego pisma. Należy pamiętać także, że pełnomocnik musi udać się do ośrodka ruchu drogowego z dokumentem tożsamości.

Prawidłowo sporządzone upoważnienie do ustalenia terminu egzaminu na prawo jazdy musi zawierać szczegółowe dane osobowe mocodawcy i pełnomocnika.

Wymagane są między innymi: imię, nazwisko, numer PESEL i numer dokumentu tożsamości. Pismo powinno precyzyjnie opisywać też zakres udzielonego pełnomocnictwa.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Upoważnienie do ustalenia terminu egzaminu na prawo jazdy wzór