Ustanowienie prokury wzór

16.00 

Prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa. Ustanowienie prokury jest przywilejem przedsiębiorcy i podlega zgłoszeniu do CEiDG lub KRS. Prokura dotyczy wyłącznie spraw związanych z przedsiębiorstwem. Prokurentem może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Zakres prokury obejmuje czynności sądowe i pozasądowe związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Ustanowienie prokury nie jest jednak umocowaniem bezgranicznym.

Kodeks cywilny wyróżnia katalog czynności, do wykonania których wymagane jest dodatkowe pełnomocnictwo. Chodzi między innymi o zbycie przedsiębiorstwa czy obciążenie nieruchomości należących do przedsiębiorcy. 

Udzielenie prokury jest jednostronną czynnością prawną, oświadczeniem woli przedsiębiorcy i musi przyjmować formę pisemną. Dokument można przygotować w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór ustanowienia prokury.

Dodatkowo przedsiębiorca może zawrzeć z prokurentem osobną umowę, w ramach której ograniczy zakres jego uprawnień. Jej skutki będą jednak wyłącznie wewnętrzne.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Ustanowienie prokury wzór