Odwołanie prokury – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Prokura może zostać odwołana w każdym czasie. Zgoda prokurenta na odwołanie nie jest wymagana – odwołanie prokury nie musi być nawet złożone prokurentowi, ponieważ wystarczy, aby przedsiębiorca zgłosił odpowiedni wniosek do sądu rejestrowego, a prokura wygaśnie na skutek jej odwołania.

Poza tym, odwołanie prokury jest skuteczne z chwilą dokonania odwołania, a nie z chwilą dokonania wpisu do rejestru.

Skutkiem odwołania prokury jest odebranie prokurentowi uprawnień do dokonywania w imieniu przedsiębiorcy czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Takie same skutki ma też odwołanie pełnomocnictwa. Zgodnie z przepisami, prokurę w spółce może odwołać każdy wspólnik mający prawo do prowadzenia spraw spółki. 

Odwołanie prokury jest jednostronną czynnością prawną, która polega na złożeniu oświadczenia woli przez mocodawcę. Dokument można przygotować w oparciu o nasz wzór odwołania prokury.

Obowiązkiem mocodawcy po złożeniu takiego oświadczenia jest wypełnienie wniosku o zmianę danych w rejestrze i dołączenie do niego dokumentu poświadczającego odwołanie prokury. Z tego względu oświadczenie powinno przyjmować formę pisemną. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odwołanie prokury – wzór