ViaTOLL odwołanie wzór

16.00 

ViaTOLL to system naliczania opłat za przejazd, obowiązkowy dla pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także dla autobusów. ViaTOLL bazuje na nadajniku zamontowanym w pojeździe.

Opłaty za przejazdy naliczane w systemie również są obowiązkowe, a ich nieuregulowanie wiąże się z karami. Nie oznacza to jednak, że od kar nie można się odwołać, przygotowując pismo ViaTOLL odwołanie. 

Kara viaTOLL naliczana jest między innymi za brak rejestracji pojazdu w systemie, za źle zamontowaną skrzynkę z nadajnikiem czy za brak środków na koncie (niezbędnych do uiszczenia naliczonej opłaty).

ViaTOLL odwołanie można złożyć w każdym z tych przypadków. Termin na wniesienie odwołania to 14 dni.

Do przygotowania pisma warto wykorzystać gotowy wzór ViaTOLL odwołanie, który uwzględnia wszystkie elementy niezbędne w pismach odwoławczych.

Odwołanie od decyzji administracyjnej tego typu powinno zawierać przede wszystkim stwierdzenie, że kierowca nie zgadza się z decyzją o nałożeniu kary, wnosi o odmienne rozstrzygnięcie sprawy, a także o wstrzymanie rygoru jej natychmiastowej wykonalności.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

ViaTOLL odwołanie wzór