Warunkowe przedterminowe zwolnienie – wzór wniosku

Kategorie: ,

16.00 

Warunkowe przedterminowe zwolnienie to instytucja, dzięki której sprawca przestępstwa, zostaje zwolniony z odbycia reszty kary, jeżeli dochowa określonych warunków. Warunkiem jest odbycie przez osadzonego część kary pozbawienia wolności.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie polega na zaniechaniu wykonania reszty kary pozbawienia wolności i poddanie osadzonego próbie.

Instytucja warunkowego zwolnienia dotyczy jedynie orzeczonej kary pozbawienia wolności, nie zaś kary zastępczej.

Skazany może wnosić o warunkowe zwolnienie, jeżeli jego postawa; właściwości i warunki osobiste; sposób życia przed popełnieniem przestępstwa; okoliczności jego popełnienia oraz zachowanie w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, iż skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Zgodnie z art. 78 Kodeksu karnego:

  • skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary;
  • w przypadku recydywy podstawowej skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu dwóch trzecich kary, natomiast w przypadku recydywy wielokrotnej spo odbyciu trzech czwartych kary;
  • skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić po odbyciu 15 lat kary, natomiast skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu 25 lat kary.

Określenie sądu i wskazanie wydziału

Zgodnie z przepisem 155 Kodeksu karnego wykonawczego właściwym jest sąd penitencjarny, w okręgu którego skazany przebywa. W praktyce jest to Sąd Okręgowy. Właściwym wydziałem jest wydział karny penitencjarny.

Określenie wnioskodawcy

Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać dane pozwalające sądowi w sposób jednoznaczny go zidentyfikować, tj. swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz swój numer PESEL.

Wskazanie sygnatury sprawy pierwotnej

Należy wskazać sygnaturę sprawy karnej, w której wydano wyrok skazujący, w związku z którym wnosimy o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Określenie rodzaju pisma

W nagłówku pisma należy określić jego rodzaj. Pomimo iż prawo procesowe wprost tego nie wymaga, to doktryna stoi na stanowisku, iż petitum każdego pisma procesowego winno być prawidłowo określone.

Porada prawna:

  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444).
Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Warunkowe przedterminowe zwolnienie – wzór wniosku