Wezwanie dewelopera do zapłaty kary umownej – wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Wezwanie dewelopera do zapłaty kary umownej to pismo, z którym inwestor może wystąpić do przedsiębiorcy pod warunkiem, że w umowie deweloperskiej znalazły się stosowne zapisy na ten temat.

Takie wezwanie dotyczy najczęściej kary umownej za zwłokę w realizacji inwestycji, ale także za zwłokę w przeniesieniu prawa własności nieruchomości. 

Wezwanie dewelopera do zapłaty kary umownej musi wskazywać termin przekazania środków oraz określać podstawę roszczenia, wraz z jego wysokością. Należy ująć w nim także ostrzeżenie o skierowaniu sprawy na drogę sądową.

Wezwanie musi przyjmować formę pisemną, a dokument należy doręczyć deweloperowi osobiście lub listem poleconym.

Wzór wezwania dewelopera do zapłaty kary umownej inwestor wypełnia swoimi danymi osobowymi i oznaczeniem zawartej wcześniej umowy.

Przed uzupełnieniem dokumentu warto sprawdzić w treści umowy deweloperskiej, w jaki sposób nalicza się kary umowne – zwykle jest to konkretna kwota lub ułamek wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. 

Polecane wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Wezwanie dewelopera do zapłaty kary umownej – wzór
  1. Wszystko w najlepszym porządku.