Pismo do dewelopera o odszkodowanie – wzór

16.00 

Pismo do dewelopera o odszkodowanie sporządza się zazwyczaj w przypadku, kiedy kwota kary umownej nie pokrywa szkód powstałych po stronie nabywcy nieruchomości.

Odszkodowanie należy się zaś w sytuacji, kiedy deweloper nie dotrzymuje ustalonych umownie terminów. Kary umowne naliczane są za zwłokę w realizacji poszczególnych etapów prac, a także za zwłokę w przekazaniu prawa własności lokalu. 

Pismo do dewelopera o odszkodowanie inwestor może złożyć tylko wtedy, kiedy odpowiednie ku temu zapisy znajdują się w treści zawartej z przedsiębiorcą umowy.

Poza tym pismo wymaga uzasadnienia, w którym inwestor wykaże fakt powstania szkody. Może to być na przykład utracony czynsz czy wyższe koszty kredytu wynikające z ubezpieczenia pomostowego.

Wzór pisma do dewelopera o odszkodowanie pomaga w przygotowaniu dokumentu wolnego od błędów formalnych czy braków. Po wypełnieniu i podpisaniu dokument należy przesłać do dewelopera listem poleconym lub doręczyć mu osobiście.

Podobne pismo można skierować do przedsiębiorcy w przypadku ujawnienia wad lokalu, których ten nie naprawił w terminie.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pismo do dewelopera o odszkodowanie – wzór