Pismo do dewelopera o usunięcie usterek – wzór

16.00 

Pismo do dewelopera o usunięcie usterek sporządza nabywca nieruchomości na podstawie rękojmi lub gwarancji.

Warto pamiętać, że w przypadku obiektów budowlanych obowiązuje aż 5-letni okres rękojmi, a niezależnie od niego deweloper może udzielić swojemu klientowi również dodatkowej ochrony w ramach gwarancji, której warunki ustala samodzielnie. 

Pismo do dewelopera o usunięcie usterek powinno zawierać opis wykrytej wady nieruchomości oraz termin, w jakim przedsiębiorca ma dokonać naprawy. Jeśli po upływie tego terminu deweloper nie podejmie działania, nabywca może wystąpić na drogę sądową.

Warto pamiętać, że wykrytą wadę należy zgłosić niezwłocznie po jej ujawnieniu. Pismo powinno wskazywać, że usterka nie powstała na skutek niewłaściwego użytkowania lokalu.

Wzór pisma do dewelopera o usunięcie usterek należy wypełnić takimi informacjami jak:

  • dane stron,
  • oznaczenie umowy deweloperskiej,
  • oznaczenie nieruchomości,
  • opis wady,
  • i termin jej usunięcia.

Dokument najkorzystniej jest wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pismo do dewelopera o usunięcie usterek – wzór