Pismo do dewelopera o odsetki – wzór

16.00 

Pismo do dewelopera o odsetki może złożyć inwestor, któremu należy się kara umowna za zwłokę w realizacji inwestycji czy w przeniesieniu prawa własności nieruchomości.

W pierwszej kolejności inwestor przygotowuje wezwanie do dewelopera o zapłatę kary umownej, a jeśli deweloper zwleka z jej wypłatą, można wystosować również pismo o odsetki ustawowe, które naliczane są od wszystkich świadczeń pieniężnych. 

Pismo do dewelopera o odsetki sporządza się tylko wtedy, kiedy w umowie deweloperskiej uwzględnione zostały zapisy o karach umownych.

Odsetki naliczane są bowiem za zwłokę w uregulowaniu takich kar, nakładanych zwykle za każdy dzień opóźnienia kwotowo, procentowo lub ułamkowo.

Wezwanie do zapłaty kary umownej wyznacza deweloperowi termin takiej płatności, a jeśli upłynie on bezskutecznie, inwestor może zacząć naliczać odsetki od należnej kwoty.

Wzór pisma do dewelopera o odsetki to prosty do wypełnienia druk, który należy doręczyć przedsiębiorcy osobiście lub za pośrednictwem poczty – listem poleconym. 

Polecane wzory pism:

 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pismo do dewelopera o odsetki – wzór