Wezwanie do usunięcia wad przez dewelopera – wzór

16.00 

Wezwanie do usunięcia wad przez dewelopera inwestor sporządza na podstawie obowiązującej rękojmi lub udzielonej równolegle gwarancji. Wykryte w ciągu 5 lat usterki powinny zostać naprawione przez dewelopera na jego własny koszt.

Innym rozwiązaniem jest też obniżenie ceny lokalu lub wymiana na lokal pozbawiony wad.

Wezwanie do usunięcia wad przez dewelopera poza opisem ujawnionej usterki powinno zawierać przede wszystkim termin na podjęcie określonego działania. Po tym terminie – jeśli deweloper nie odpowie na pismo i nie usunie usterki – inwestor może wystąpić na drogę sądową.

Warto pamiętać, że żądanie usunięcia wad można połączyć też z roszczeniem o odszkodowanie, jeśli usterka doprowadziła do powstania szkody.

Wzór wezwania do usunięcia wad przez dewelopera należy wypełnić danymi inwestora, oznaczeniem umowy zawartej z przedsiębiorcą oraz preferowanym terminem usunięcia wady, na przykład 14-dniowym.

Pismo najlepiej doręczyć deweloperowi pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wezwanie do usunięcia wad przez dewelopera – wzór