Zgłoszenie usterki do dewelopera wzór

16.00 

Zgłoszenie usterki do dewelopera to pismo, którym nabywca nieruchomości wzywa sprzedającego do naprawienia wykrytej wady lokalu. Takie zgłoszenie odbywa się na podstawie obowiązującej rękojmi lub gwarancji.

Rękojmia obejmuje okres 5 lat, natomiast gwarancja jest udzielana dobrowolnie na ustalony przez dewelopera okres.

Zgłoszenie usterki do dewelopera powinno zawierać termin na podjęcie stosownych działań. Po upływie tego terminu właściciel lokalu ma prawo zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi, a następnie domagać się wypłaty odszkodowania od dewelopera. Może również wystąpić na drogę sądową. 

Wzór zgłoszenia usterki do dewelopera jest pismem, które właściciel lokalu powinien wypełnić swoimi danymi osobowymi, oznaczeniem zawartej z deweloperem umowy i opisem usterki.

Warto pamiętać, aby wykryte wady nieruchomości zgłaszać przedsiębiorcy niezwłocznie po ich wykryciu. W ramach rękojmi można żądać zarówno ich naprawienia, jak i obniżenia ceny zakupu lokalu. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zgłoszenie usterki do dewelopera wzór