Wniosek do komornika o alimenty wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Sprawę niepłaconych alimentów można skierować do komornika już na drugi dzień po odnotowaniu braku regularnej wpłaty świadczenia od zobowiązanego.

Aby można było złożyć wniosek do komornika o alimenty, należy dysponować jednak wyrokiem sądu lub ugodą sądową, opatrzoną klauzulą wykonalności. Dokument ten stanowi podstawę wszczęcia egzekucji komorniczej. 

Jeśli uprawniony do alimentów posiada tytuł wykonawczy (wyrok lub ugodę) może wypełnić wzór wniosku do komornika o alimenty i rozpocząć procedurę ściągnięcia należności.

Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów musi zawierać między innymi dane osobowe dłużnika, a także należną kwotę alimentów wraz z odsetkami.

Warto uwzględnić w takim piśmie jak najwięcej informacji na temat majątku dłużnika, w tym informacje o miejscu jego zatrudnienia czy posiadanych rachunkach bankowych. Pismo musi zawierać też numer rachunku bankowego wierzyciela (uprawnionego do alimentów) do przelewu wyegzekwowanych środków.

Składając wniosek do komornika o alimenty, należy pamiętać o związanych z egzekucją komorniczą kosztach. Koszty te finalnie obciążają jednak dłużnika, dlatego zostaną zwrócone wierzycielowi.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek do komornika o alimenty wzór