Wniosek do sądu o umieszczenie w DPS bez zgody – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Przepisy ustawy o pomocy społecznej wskazują, że umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej wymaga jej zgody, a w przypadku braku zezwolenia konieczne jest zaangażowanie w sprawę sądu lub prokuratora.

Jeśli więc osoba, której sprawa dotyczy, nie wyraża zgody na umieszczenie w DPS, jej opiekun może złożyć wniosek do sądu o umieszczenie w DPS bez zgody, a orzeczenie sądowe zastąpi zezwolenie osoby, która ma zostać umieszczona w domu pomocy społecznej. 

Wniosek do sądu o umieszczenie w DPS bez zgody może zostać rozpatrzony pozytywnie, jeśli wskazana osoba jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania swoich podstawowych potrzeb życiowych i potrzebuje stałej opieki.

Sąd wyda pozytywne orzeczenie na taki wniosek również w sytuacji, kiedy stan psychiczny wskazanej osoby sprawia, iż nie jest ona zdolna do wyrażenia zgody na umieszczenie jej w DPS.

Opiekun osoby, która wymaga stałej opieki i pielęgnacji, może wypełnić nasz wzór wniosku do sądu o umieszczenie w DPS bez zgody, ale z podobnym wnioskiem ma prawo wystąpić też sam organ do spraw pomocy społecznej, jeśli stwierdzi, że brak opieki zagraża życiu danej osoby. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek do sądu o umieszczenie w DPS bez zgody – wzór