Wniosek do wierzyciela o stan zadłużenia – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Aby złożyć wniosek do wierzyciela o stan zadłużenia, należy przygotować pismo z prośbą o udostępnienie informacji na temat aktualnego stanu zadłużenia, w tym kwoty długu, opłat związanych z długiem oraz terminów spłaty zadłużenia.

Pismo do wierzyciela o stan zadłużenia powinno zawierać dane osoby zadłużonej, takie jak imię i nazwisko, adres, numer PESEL lub NIP, a także dane dotyczące konkretnego długu, takie jak numer umowy kredytowej, numer pożyczki itd.

Warto również załączyć kopię dowodu tożsamości, aby ułatwić wierzycielowi potwierdzenie tożsamości osoby zadłużonej.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek do wierzyciela o stan zadłużenia – wzór