Wniosek o wydanie paska wynagrodzeń – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Przepisy nie nakładają na pracodawców obowiązku wystawiania i wydawania pracownikom tak zwanych pasków wynagrodzeń. Przełożony musi jednak na wniosek pracownika wydać taki druk w formie papierowej lub elektronicznej, aby podwładny zyskał informacje na temat sposobu wyliczenia należnego wynagrodzenia.

Wniosek o wydanie paska wynagrodzeń sporządza się na podstawie art. 85 kodeksu pracy, który mówi o obowiązku udostępnienia dokumentów, na podstawie których obliczono wynagrodzenie dla pracownika. 

Obowiązek wydania paska wynagrodzeń rodzi się dopiero w momencie, kiedy pracownik wystąpi z takim żądaniem. Zatem na wniosek o wydanie paska wynagrodzeń pracodawca musi taki dokument wydać, ponieważ zobowiązują go do tego przepisy kodeksu pracy. 

Jak napisać wniosek o wydanie paska wynagrodzeń? Najprościej z pomocą gotowego do wypełnienia druku, jakim jest przygotowany przez nas wzór wniosku o wydanie paska wynagrodzeń.

W razie potrzeby pracownik może wnioskować też o imienny raport miesięczny, który uwzględnia między innymi zestawienie należnych składek na ubezpieczenie oraz informacje o wypłaconych zasiłkach czy wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o wydanie paska wynagrodzeń – wzór