Wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela – wzór

Kategorie: , Tag:

16.00 

Ocena pracy nauczyciela dokonywana jest na wniosek lub z inicjatywy dyrektora placówki. Wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela może złożyć sam pedagog.

Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor po zaczerpnięciu opinii rady rodziców, na podstawie przepisów ustawy Karta nauczyciela. Ostateczną ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz po wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń.

Należy pamiętać, że wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela można wnieść dopiero po upływie 1 roku od dokonania poprzedniej oceny.

Nauczyciel powinien wiedzieć również, że od otrzymanej oceny pracy może odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. Termin na wniesienie odwołania to 14 dni.

Pismo w sprawie konieczności dokonania oceny pracy nauczyciela można przygotować w oparciu o nasz wzór wniosku o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

Zgodnie z przepisami, druk może wykorzystać rada rodziców, rada szkoły, organ prowadzący szkołę, organ sprawujący nadzór nad szkołą oraz sam nauczyciel.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela – wzór