Wniosek o dołączenie do akt sprawy – wzór

Kategorie: ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Do akt sprawy można dołączyć kolejne dokumenty nawet w trakcie toczącego się już postępowania. Jeśli sprawa ma nadaną sygnaturę akt, wniosek o dołączenie do akt sprawy musi wskazywać numer sygnatury. Dokumentów nigdy nie składa się osobno, czyli bez tak zwanego pisma przewodniego, które wyjaśnia cel dołączenia dokumentów do akt. 

Każde pismo przewodnie, tak samo jak pismo procesowe, musi zawierać wymagane przepisami elementy.

Wniosek o dołączenie do akt sprawy powinien uwzględniać dane wnioskodawcy, oznaczenie sądu, sygnaturę akt, krótkie wyjaśnienie (po co dokument dołącza się do akt) oraz podpis wnioskodawcy. Pismo musi zawierać też listę załączników, czyli listę dokumentów składanych wraz z wnioskiem. 

Wypełniony wzór wniosku o dołączenie do akt sprawy składa się w biurze podawczym sądu. Można też przesłać go pocztą. Jeśli jest to pismo procesowe, należy przygotować je w odpowiedniej ilości egzemplarzy – również dla przeciwników. Dotyczy to także załączników do pisma.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Wniosek o dołączenie do akt sprawy – wzór
  1. Polecam pismo, pozdrawiam serdecznie.