Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy na 3/4 etatu wzór

Kategorie: , Tag:

16.00 

Zmniejszenie etatu ma związek z warunkami pracy i płacy, ustalonymi w umowie. Decyzję w takiej sprawie pracownik i pracodawca muszą podjąć zgodnie, aby zmienić warunki pracy za pomocą porozumienia, czyli aneksu do umowy.

Jeśli pracownik złoży wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy na ¾ etatu, pracodawca nie ma obowiązku wyrażenia zgody na prośbę osoby zatrudnionej, chyba że jest ona uprawniona do korzystania z urlopu wychowawczego. 

Pracodawca ma większe możliwości, jeśli chodzi o zmianę wymiaru czasu pracy pracownika. Może wręczyć mu wypowiedzenie zmieniające z propozycją zmniejszenia etatu, a wtedy pracownik ma tylko dwa dostępne rozwiązania – zaakceptować zmiany lub zrezygnować z pracy.

Natomiast pracowniczy wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy na ¾ etatu nie jest dla przełożonego niczym zobowiązującym – można odrzucić go bez konsekwencji pod warunkiem, że wnioskodawca nie jest rodzicem uprawnionym do urlopu wychowawczego.

W takim przypadku wniosek pracownika nie może zostać odrzucony bez odpowiedniego uzasadnienia.

Jak przygotować wniosek o obniżenie etatu? Najprościej wykorzystać do tego celu nasz wzór wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy na 3/4 etatu, wypełniając dokument własnymi argumentami, które przekonają pracodawcę do wyrażenia zgody na wprowadzenie takich zmian w warunkach pracy i płacy.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy na 3/4 etatu wzór