Wniosek o odrzucenie spadku po terminie wzór

Kategorie: ,

16.00 

Instytucja uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku ma na celu ochronę spadkobiercy przed niechcianym spadkiem, na przykład obciążonym długami.

Jeśli z niezawinionych powodów spadkobierca nie złożył takiego oświadczenia, może przygotować wniosek o odrzucenie spadku po terminie. Termin ten wynosi natomiast 6 miesięcy. 

Jeśli spadkobierca nie złożył oświadczenia o odrzuceniu spadku pod wpływem błędu lub groźby, może uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu, wypełniając wzór wniosku o odrzucenie spadku po terminie.

Jednak nie tylko w tych dwóch przypadkach możliwe jest uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Wniosek o odrzucenie spadku po terminie można uzasadnić także brakiem wiedzy o długach, czyli nieznajomością masy spadkowej.

Taki brak wiedzy nie może być przy tym wynikiem braku staranności spadkobiercy – powinien być spowodowany okolicznościami sprawy.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o odrzucenie spadku po terminie wzór