Wniosek o przedawnienie mandatu za brak biletu wzór

Kategorie: ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać wniosek o przedawnienie mandatu za brak biletu? Wniosek o przedawnienie mandatu za brak biletu może złożyć osoba, której mandat za jazdę bez biletu uległ przedawnieniu, czyli po upływie jednego roku od daty, do której należało go uiścić.

Jeśli w tym czasie wierzyciel nie podjął żadnych kroków w celu wyegzekwowania takiego długu, możliwe będzie uchylenie się od obowiązku zapłaty mandatu. Jak napisać stosowny wniosek w takiej sprawie?

Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku – który pobierzesz u góry↑

Kiedy mandat za brak biletu ulega przedawnieniu?

Odpowiedzi na pytanie: “po jakim czasie przedawnia się mandat ZTM?” warto szukać w przepisach ustawy Prawo przewozowe. Zgodnie z treścią art. 77 tego aktu prawnego:

(…) roszczenia dochodzone na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przedawniają się z upływem roku.

Zatem odpowiedź na pytanie, czy mandat za brak biletu ulega przedawnieniu, brzmi „tak, po upływie roku”. Dotyczy to jednak sytuacji, w których wierzyciel nie podjął żadnych kroków w celu przerwania biegu przedawnienia, czyli nie wystąpił z nakazem zapłaty ani nie złożył w tej sprawie pozwu do sądu.

Nie zawsze można jednak liczyć na to, że mandat ulegnie przedawnieniu, ponieważ większość operatorów transportu publicznego w większych miastach wykorzystuje dzisiaj sprawne systemy teleinformatyczne, które nie pozwalają na „przegapienie” momentu upływu tego okresu.

Niemniej jednak warto pamiętać, po jakim czasie przedawnia się mandat MPK i dokładnie sprawdzić, czy nie doszło do przedawnienia w momencie otrzymania nakazu zapłaty.

Odwołanie od mandatu za brak biletu

Przedawnienie mandatu ZTM nie jest jedyną podstawą, uprawniającą do odwołania się od mandatu za brak biletu. Jednak po otrzymaniu nakazu zapłaty warto w pierwszej kolejności sprawdzić, czy do takiego przedawnienia nie doszło.

Jeśli od terminu zapłaty mandatu upłynął rok – co należy porównać z datą na otrzymanym nakazie zapłaty – obowiązek uiszczenia mandatu już nie obowiązuje. Osoba, która otrzymała taki nakaz, może po prostu zignorować pismo, ponieważ zgodnie z przepisami jest zwolniona z obowiązku uregulowania przedawnionego mandatu.

Nawet jeśli wierzyciel złożyłby w tej sprawie pozew do sądu, ten zostałby automatycznie oddalony. Po przedawnieniu mandatu osobie ukaranej nie grożą już żadne konsekwencje finansowe.

Co, jeśli przedawnienie mandatu MPK nie miało miejsca? Sprawa nie jest jeszcze przegrana. Nadal istnieje możliwość odwołania się od nakazu zapłaty. Wystarczy sprawdzić:

  • kto wystawił mandat, czy miał do tego odpowiednie kompetencje,
  • jaka jest wysokość mandatu, z czego wynika.

Jeśli mandat wystawiono na podstawie regulaminu przejazdu komunikacją miejską, warto upewnić się, czy w momencie wystawiania mandatu był on aktualny i wolny od błędów, które mogłyby stanowić podstawę unieważnienia dokumentu.

Należy wiedzieć, że zarówno regulaminy, jak i tabele opłat muszą być ustalane zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Czasami właśnie na tej podstawie da się doprowadzić do umorzenia mandatu za jazdę bez biletu.

Niekiedy dochodzi też do sytuacji, w której dana osoba otrzymuje mandat zupełnie bezpodstawnie. Warto sprawdzić zatem, że faktycznie w danym dniu posiadany bilet był nieważny i czy w ogóle podróż bez biletu miała miejsce.

Może okazać się, że takie wezwanie do zapłaty zostało przesłane przez pomyłkę lub że jest zwyczajnym oszustwem. Zanim więc zapłacimy mandat – dla świętego spokoju – dobrze jest skontaktować się z punktem obsługi klienta przewoźnika i upewnić się, że to faktycznie mandat, który został nałożony zgodnie z prawem.

Jak napisać odwołanie od przedawnionego mandatu za jazdę bez biletu?

Wniosek o przedawnienie mandatu za jazdę bez biletu może złożyć każda osoba ukarana, która otrzymała wezwanie do zapłaty mandatu po upływie roku od terminu widniejącego na druku. Pismo powinno zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane osoby ukaranej mandatem,
  • oznaczenie mandatu – sygnaturę nakazu zapłaty i datę otrzymania,
  • oznaczenie wysokości kary,
  • uzasadnienie.

Oczywiście, ustosunkowanie się do nakazu zapłaty nie jest obowiązkowe. Osoba wezwana do uiszczenia mandatu może zignorować pismo. Jeśli jej dług uległ przedawnieniu, nie czekają jej żadne konsekwencje finansowe. Gdyby jednak było inaczej – sprawa trafi do sądu.

Sprawa sądowa w związku z mandatem za jazdę bez biletu

Co, jeśli brak zapłaty mandatu za jazdę bez biletu doprowadzi do skierowania sprawy do sądu? Nie jest to sytuacja tragiczna dla osoby ukaranej, ponieważ w takim przypadku otrzyma ona jedynie sądowy nakaz zapłaty mandatu, od którego nadal może się odwołać.

W najgorszym wypadku konieczne okaże się uiszczenie danej kwoty powiększonej o niewielkie odsetki lub koszty sądowe. Jeśli odwołanie od nakazu zapłaty nie zostanie rozpatrzone pozytywnie, należy wskazaną kwotę uiścić, ponieważ zignorowanie takiego obowiązku doprowadzi do wszczęcia egzekucji komorniczej.

Zanim jednak do tego dojdzie, ukarany mandatem otrzyma z sądu pismo – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. W tym momencie będzie miał szansę wyrazić swój sprzeciw, czyli napisać, że mandat uległ przedawnieniu lub został wystawiony niezgodnie z prawem.

Oczywiście, taki sprzeciw warto zgłosić wtedy, kiedy jest to zgodne z prawdą, a nie jeśli mandat został wystawiony słusznie.

Niektóre firmy korzystają z tego, że osoby ukarane mandatem opłacają takie nakazy zapłaty bez zastanowienia, aby uniknąć konsekwencji. Przewoźnicy mogą więc wystawiać bezpodstawne nakazy zapłaty, licząc na to, że korzystający z usług przewozowych klienci nie będą walczyć o swoje prawa.

Mandat warto zapłacić, kiedy mamy świadomość, że został wystawiony zgodnie z przepisami – faktycznie podróżowaliśmy bez biletu papierowego lub z nieopłaconym biletem imiennym. W takim przypadku próby uniknięcia odpowiedzialności mogą doprowadzić jedynie do podwyższenia sumy należności o odsetki, koszty sądowe czy koszty egzekucji komorniczej.

Jeżeli jednak mandat został wystawiony niesłusznie, istnieją podstawy do odwołania się od niego lub gdy uległ on przedawnieniu, to na wezwanie do zapłaty warto odpowiedzieć odpowiednim wnioskiem lub odwołaniem.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Wniosek o przedawnienie mandatu za brak biletu wzór
  1. Dziękuję za szybką wysyłkę pisma, polecam.