Odwołanie od decyzji ZUS kapitał początkowy wzór

Kategorie: , Tag:
(1 opinia klienta)

16.00 

Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. Od decyzji w sprawie wnioskodawcy przysługuje odwołanie.

Odwołanie od decyzji ZUS kapitał początkowy to pismo, które można wnieść za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego. Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.

Aby złożyć odwołanie od decyzji ZUS kapitał początkowy, należy przygotować:

  • informacje dotyczące okresów składkowych i nieskładkowych, które do tej pory nie zostały uwzględnione,
  • dokumenty potwierdzające okresy pracy, a także okresy prowadzenia działalności pozarolniczej, okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, okresy urlopu wychowawczego czy służby wojskowej, 
  • dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie w okresie przed 1 stycznia 1999 roku, nieuwzględnione przez ZUS.

Jak przygotować pismo? Wystarczy wypełnić wzór odwołania od decyzji ZUS kapitał początkowy, podając w nim między innymi datę i numer zaskarżonej decyzji.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Odwołanie od decyzji ZUS kapitał początkowy wzór
  1. Pobrałem dokument bez problemu