Wniosek o przesłuchanie świadka w miejscu zamieszkania PDF

Kategorie: , Tag:

16.00 

Zasadniczo, świadek ma obowiązek stawienia się na wyznaczonej rozprawie w sądzie, który prowadzi dane postępowanie. Za nieusprawiedliwione niestawiennictwo grozi mu kara grzywny w wysokości do 3 000 zł.

W niektórych przypadkach można złożyć jednak wniosek o przesłuchanie świadka w miejscu zamieszkania. Dotyczy to osób, które z nadzwyczajnych powodów nie mogą stawić się w danym sądzie we wskazanym terminie. 

Istnieje kilka przypadków, w których możliwe jest przesłuchanie świadka nawet w domu.

Wzór wniosku o przesłuchanie świadka w miejscu zamieszkania może wykorzystać między innymi osoba w podeszłym wieku, osoba poważnie chora, mająca problemy z poruszaniem się, a także osoby, które mają trudności ze stawieniem się w sądzie np. z powodów zdrowotnych czy finansowych (wysokie koszty dojazdu). 

W odpowiedzi na wniosek o przesłuchanie świadka w miejscu zamieszkania sąd może zadecydować o zleceniu przeprowadzenia dowodu w miejscu przebywania wnioskodawcy innemu sędziemu lub innemu sądowi, znajdującemu się bliżej miejsca pobytu wnioskodawcy.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o przesłuchanie świadka w miejscu zamieszkania PDF