Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej – wzór

16.00 

Jeśli władza rodzicielska rodzica została ograniczona lub odebrana całkowicie, może on złożyć wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej w momencie, gdy ustaną przyczyny, dla których odebranie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej miało miejsce.

Podanie w tej sprawie rozpoznawane jest w trybie nieprocesowym. Pismo składa się do sądu rejonowego, wydział rodzinny i nieletnich, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu dziecka.

Na wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej sąd przeprowadza postępowanie i bada, czy ustały przyczyny będące podstawą pozbawienia, ograniczenia czy zawieszenia władzy rodzicielskiej.

Dowodami w takiej sprawie mogą być wywiady środowiskowe, zeznania świadków czy opinie z ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.

Aby odzyskać pełnię praw rodzicielskich, opiekun może wykorzystać wzór wniosku o przywrócenie władzy rodzicielskiej. Pismo uwzględnia dane stron postępowania, a także opis okoliczności faktycznych, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Może wskazywać też dowody na poparcie żądania rodzica. We wniosku należy wskazać też, co było pierwotną przesłanką do ograniczenia, pozbawienia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej – wzór