Wniosek o skrócenie prac społecznych wzór

16.00 

Prace społeczne to forma kary ograniczenia wolności, którą sąd orzeka w wymiarze od jednego miesiąca do dwóch lat.

Jednak kara ograniczenia wolności może polegać też na dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę, dlatego wniosek o skrócenie prac społecznych dotyczy czasem również zamiany fizycznego wykonywania pracy nieodpłatnej na potrącenia z pensji. 

Co do zasady, wniosek o skrócenie prac społecznych może złożyć skazany, który odbył co najmniej połowę swojej kary. Konieczne jest też spełnienie pozostałych warunków, czyli sumienne wykonywanie prac społecznych i przestrzeganie porządku prawnego.

Pismo będzie rozpatrzone pozytywnie, jeśli sąd uzna, że cele kary zostały osiągnięte bez potrzeby wykonywania jej do końca.

Wniosek w tej sprawie może złożyć sam skazany, jego obrońca, prokurator czy kurator sądowy. Jeśli oskarżony pragnie samodzielnie uzyskać zwolnienie z dalszego odbywania kary, może wypełnić wzór wniosku o skrócenie prac społecznych, uzasadniając go na przykład obowiązkami rodzinnymi.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o skrócenie prac społecznych wzór