Wniosek o założenie księgi wieczystej wzór

16.00 

Wniosek o założenie księgi wieczystej to dokument, który służy do złożenia wniosku o utworzenie księgi wieczystej dla danej nieruchomości, która dotąd jej nie posiadała.

Księga wieczysta to dokument, w którym zapisywane są informacje o własności nieruchomości oraz o wszelkich ograniczeniach i obciążeniach dotyczących danej nieruchomości.

Wniosek o założenie księgi wieczystej może być złożony w sytuacji, gdy nieruchomość została ustanowiona w spadku, została kupiona lub została założona na nowo po podziale już istniejącej nieruchomości.

Aby złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej, należy udać się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości i złożyć odpowiedni formularz wraz z wymaganymi dokumentami.

Wniosek należy złożyć w formie pisemnej i dołączyć do niego dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny sprzedaży, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku).

Po rozpatrzeniu wniosku sąd może zdecydować o założeniu księgi wieczystej dla danej nieruchomości.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o założenie księgi wieczystej wzór