Wniosek o ubezwłasnowolnienie – wzór

16.00 

O ubezwłasnowolnienie może wnioskować małżonek, przedstawiciel ustawowy lub krewny w linii prostej, np. dziecko czy rodzeństwo uczestnika postępowania.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie składa się do sądu okręgowego miejsca zamieszkania osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona. Z takim wnioskiem może wystąpić też prokurator. 

Do przygotowania pisma warto wykorzystać wzór wniosku o ubezwłasnowolnienie, ponieważ dokument musi zawierać szereg elementów formalnych.

Należy określić w nim zakres ubezwłasnowolnienia, stan cywilny osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, a także stosunek pokrewieństwa wnioskodawcy wobec danej osoby. Konieczne jest również podanie przyczyny wystąpienia z takim wnioskiem.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie sporządza się w trzech egzemplarzach. Konieczne jest również uiszczenie opłaty od złożenia wniosku w stałej wysokości – 100 zł.

Pismo musi zawierać także informację o tym, czy stan zdrowia osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona, pozwala na osobiste stawienie się w sądzie celem wysłuchania.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o ubezwłasnowolnienie – wzór