Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych komornika sądowego

16.00 

Zbiór danych komornika udostępnia się uczestnikom postępowania, sądowi lub innym organom nadzoru do wglądu pod okiem komornika, w kancelarii komorniczej.

Na wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych komornika sądowego możliwe jest także przesłanie tego zbioru lub odpisu dokumentów, poświadczonych za zgodność z oryginałem. 

Akta sprawy udostępnia się w kancelarii komorniczej po uprzednim ustaleniu tożsamości osoby, której wnosiła o ich udostępnienie.

Jeśli wglądu do akt żąda osoba niebędąca uczestnikiem postępowania, konieczne jest uzyskanie odpowiedniego uprawnienia, w czym pomocny może być wzór wniosku o udostępnienie danych ze zbioru danych komornika sądowego.

Zasady prowadzenia i udostępniania akt przez komornika określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia i udostępniania przez komornika sądowego akt i urządzeń ewidencyjnych.

Na wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych komornika sądowego dokumenty można przejrzeć w kancelarii komorniczej, a za zgodą komornika samodzielnie sporządzić też kopie dokumentów z akt sprawy.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych komornika sądowego