Wzór wypełnionego wniosku KW-WPIS zmiana nazwiska

16.00 

Wniosek KW-WPIS służy do złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej lub o zmianę wpisu w księdze wieczystej. Księga wieczysta to dokument, w którym zapisywane są informacje o własności nieruchomości oraz o wszelkich ograniczeniach i obciążeniach dotyczących danej nieruchomości.

Wniosek KW-WPIS można złożyć np. w sytuacji, gdy chcemy:

  • ujawnić w księdze wieczystej prawo własności nieruchomości (np. po zakupie nieruchomości)
  • dokonać zmiany wpisu w księdze wieczystej (np. zmiana nazwiska właściciela, zmiana granic nieruchomości)
  • wyjaśnić stan prawny nieruchomości (np. w przypadku wątpliwości co do prawidłowości wpisu w KW)
  • złożyć wniosek o zamknięcie księgi wieczystej (np. po zakończeniu postępowania sądowego dotyczącego nieruchomości).

Aby złożyć wniosek KW-WPIS, należy udać się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości i złożyć odpowiedni formularz wraz z wymaganymi dokumentami.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór wypełnionego wniosku KW-WPIS zmiana nazwiska