Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia emerytury / renty – wzór

Kategorie: , Tag:

16.00 

Komornik, wszczynając postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika jest ograniczony przepisami, które gwarantują dłużnikom pewną ochronę. Dotyczą one przede wszystkim niemożności zajęcia wszystkich środków dłużnika, w tym środków niezbędnych do codziennego utrzymania.

Dłużnik ma więc prawo złożyć wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia emerytury / renty, jeśli jest to jego jedyne źródło dochodu. 

Należy pamiętać, że renta i emerytura nie są ustawowo zwolnione spod zajęcia. Można jednak doprowadzić do ich zwolnienia spod zajęcia za zgodą organu egzekucyjnego.

Konieczne jest zatem wypełnienie wniosku do komornika o zwolnienie spod zajęcia emerytury / renty, przy czym komornik nie musi wyrazić zgody na takie zwolnienie. 

Sporządzając wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia emerytury / renty, należy zatem stosownie takie pismo uzasadnić.

Od użytych przez dłużnika argumentów zależeć będzie, czy organ egzekucyjny zgodzi się zwolnić spod zajęcia środki na rachunku bankowym, będące kwotą równą świadczeniu emerytalnemu czy rentowemu.

Uzasadnieniem takiego pisma może być wskazanie na fakt, że renta czy emerytura to jedyne źródło utrzymania dłużnika.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia emerytury / renty – wzór