Wniosek o umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy – wzór

Kategoria:
(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać wniosek o umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy? W skład spadku po zmarłym mogą wchodzić nie tylko aktywa, ale także pasywa, czyli długi. Warto pamiętać jednak, że umorzenie kredytu po spadkobiercy jest możliwe. Aby tego dokonać, należy złożyć w tej sprawie odpowiedni wniosek do banku – jak go napisać, aby spełniał wszystkie formalne wymagania?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz powyżej.

Dziedziczenie kredytu

Umowa kredytowa nie zostaje anulowana w momencie śmierci kredytobiorcy. W takich okolicznościach, zobowiązanie zmarłego wchodzi do masy spadkowej, zatem zaciągnięty dług może przejść na spadkobierców kredytobiorcy. Dziedziczenie długów stanowi część istoty zachowania ciągłości i nienaruszalności praw wierzyciela, ale spadkobierca nie zawsze skazany jest na dziedziczenie długów po zmarłym. 

Po pierwsze, spadkobierca może odrzucić spadek. Jeśli złoży odpowiedni wniosek w tej sprawie, będzie traktowany tak, jakby sam nie dożył chwili otwarcia spadku. Skutkiem podjęcia takiej decyzji jest przekazanie spadku na kolejnych spadkobierców – na zstępnych, czyli dzieci.

Jeżeli są one niepełnoletnie, rodzice nie mogą odrzucić spadku w ich imieniu. Konieczne będzie uzyskanie zgody sądu rodzinnego. Procedura ta zajmuje sporo czasu, a spadkobierca ma zaledwie 6 miesięcy na odrzucenie spadku, przy czym czas ten liczony jest od dnia, w którym osoba powołana do spadku dowiedziała się, że jest spadkobiercą. 

Innym rozwiązaniem jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Polega to na przyjęciu spadku wyłącznie do wysokości aktywów spadkowych. Jest to metoda korzystna, o ile długi spadkowe są wyższe od wartości aktywów, na przykład od wartości nieruchomości.

Po przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ma obowiązek spłacenia długów spadkodawcy, ale tylko do wysokości równej aktywom. Spadkobierca nadal odpowiada jednak za spłacenie długu całym swoim majątkiem teraźniejszym i przyszłym.

Sam kredyt nie podlega dziedziczeniu, ale dług wynikający z umowy o udzielenie kredytu już tak. Czy da się w inny sposób uniknąć dziedziczenia takiego zobowiązania?

Co się dzieje z kredytem po śmierci kredytobiorcy?

Kiedy kredytobiorca umiera, kredyt ulega rozwiązaniu, natomiast dług postawiony zostaje w stan wymagalności. W momencie śmierci kredytobiorcy bank nie wie jednak, kto został spadkobiercą po zmarłym.

Nie może sam uznać, że obowiązek spłaty długu leży po stronie małżonka lub jego dzieci. Spadkobiercy ustawowi mogą bowiem odrzucić spadek. Poza tym kredytobiorca ma prawo sporządzić testament, w którym przekaże swój spadek innym osobom. 

Do czasu wyjaśnienia sytuacji, czyli ustalenia, kto faktycznie odziedziczył dług po kredytobiorcy, kredyt ulega zawieszeniu.

Dług może zostać rozliczony dopiero po formalnym stwierdzeniu nabycia spadku, czyli po wydaniu notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia lub po wydaniu prawomocnego postanowienia sądowego o stwierdzeniu nabycia spadku.

Umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy

Jeśli spadkobierca przyjął spadek, nadal ma przed sobą rozwiązania, które umożliwiają uniknięcie spłacania długu po spadkodawcy. Jednym z nich jest umorzenie długu po śmierci kredytobiorcy – niezależnie od tego, czy spadek został przyjęty wprost, czy z dobrodziejstwem inwentarza.

W każdej sytuacji spadkobierca może sporządzić wniosek o umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy. Warto jednak uprzednio skonsultować swoją sprawę z prawnikiem, aby nie popełnić błędu, który uniemożliwi faktyczne anulowanie długu. 

Należy pamiętać, że wniosek o umorzenie kredytu bankowego po śmierci kredytobiorcy jest jednoznaczny z dokonaniem aktu prawnego uznania długu. To zamyka spadkobiercy drogę do sądowego oddłużenia w przyszłości.

Z reguły na skutek złożenia takiego wniosku bank zgadza się jedynie na umorzenie częściowe w zakresie prowizji, odsetek, ubezpieczenia kredytu, kosztów obsługi kredytu czy kosztów windykacji roszczenia. 

Do przygotowania pisma w sprawie umorzenia kredytu warto wykorzystać nasz wzór wniosku o umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy.

Wypełnienie takiego druku to najlepsze rozwiązanie, przy czym należy mieć na uwadze, że bank z reguły nie wyraża zgody na całkowite umorzenie kredytu, a jedynie umarza jego określoną część, co mimo wszystko stanowi korzystne dla spadkobiercy rozwiązanie. 

Pismo powinno uwzględniać między innymi:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane osobowe kredytobiorcy,
  • informacje o kredycie, w tym numer umowy kredytowej,
  • oznaczenie przedmiotu prośby: umorzenie kredytu,
  • uzasadnienie wniosku,
  • podpis.

Uzasadnieniem wniosku w sprawie umorzenia kredytu jest najczęściej trudna sytuacjach osoby zobowiązanej do spłaty długu po zmarłym kredytobiorcy. Wnioskodawca może powołać się między innymi na utratę zatrudnienia, trwałą niezdolność do pracy czy chorobę.

Oddłużenie a dziedziczenie kredytu

Pismo do banku o umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy to nie jedyny sposób na zmniejszenie długu odziedziczonego po zmarłym.

Spadkobierca może doprowadzić nawet do całkowitego umorzenia kredytu bez spłaty, ale sądowe oddłużenie możliwe jest dopiero wtedy, kiedy spadkobierca zostaje pozwany przez bank do sądu. Szanse na oddłużenie w części lub w całości uzależnione są od wielu czynników. 

Należy mieć na uwadze, że ubezpieczenie kredytu z reguły nie stanowi tutaj żadnego argumentu. Umowa ubezpieczenia jest ważna wyłącznie w sytuacji, kiedy kredyt spłacany jest terminowo. Jeśli bank wypowie umowę kredytową, dojdzie do automatycznego zerwania umowy ubezpieczeniowej.

Nie wystarczy więc, że spadkobierca powoła się na objęcie kredytu ubezpieczeniem. Z reguły do chwili przyjęcia spadku i przesłania aktu zgonu do banku, ubezpieczyciel nie jest już związany z nim umową, a bank ma prawo dochodzić swoich roszczeń wobec spadkobierców.

Wyjątkowym przypadkiem, jeśli chodzi o umorzenie kredytu z powodu śmierci kredytobiorcy, jest odziedziczenie kredytu studenckiego. W takiej sytuacji nie ma mowy o uznaniowości. Bank musi umorzyć kredyt po złożeniu odpowiednich dokumentów przez jego spadkobiercę – zwykle jest to akt zgonu i odpowiedni wniosek.  

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Wniosek o umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy – wzór
  1. Wzór wniosku bardzo mi się przydał, totalnie nie wiedziałam jak ma to wyglądać, dopóki nie przyszedł wzór na maila. Pozdrawiam!