Wniosek o ustalenie/uregulowanie kontaktów z dzieckiem

16.00 

Z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem rodzic występuje do sądu rejonowego (Wydział Rodzinny i Nieletnich). Wnioskodawcą w takim przypadku może być też rodzeństwo, dziadkowie, powinowaci w linii prostej, a także każdy, kto sprawował pieczę nad dzieckiem przez dłuższy czas.

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem może opierać się na wyznaczeniu częstotliwości spotkań i rozmów z małoletnim, na ustaleniu sposobu kontaktowania się z dzieckiem, czy też na umożliwieniu rodzicowi zabierania dziecka poza miejsce stałego pobytu. 

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem ma służyć dobru dziecka i jego opiekunów. Na wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem sąd może również całkowicie zakazać rodzicowi utrzymywania kontaktów z małoletnim.

W swoim postanowieniu sąd ustala zarówno terminy, jak i miejsca spotkań z dzieckiem. Może określać też sposób wykonywania kontaktów, na przykład wyłącznie w obecności drugiego rodzica. 

Wypełniając wzór wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, warto uwzględnić w nim także kwestię pokrywania kosztów związanych z podróżowaniem małoletniego w ramach kontaktu.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o ustalenie/uregulowanie kontaktów z dzieckiem