Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej – wzór

16.00 

Ubezwłasnowolnienie to instytucja mającą na celu pomoc osobie, która nie jest w stanie samodzielnie prowadzić swoich spraw majątkowych i osobistych.

Jeśli osoba objęta wnioskiem wymaga stałej pieczy ze strony innej osoby, sąd ustanawia dla niej opiekuna prawnego. Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej składa się do sądu opiekuńczego.

Z pismem w sprawie ustanowienia opiekuna prawnego może wystąpić małżonek danej osoby, jej krewny w linii prostej lub przedstawiciel ustawowy.

Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej skutkuje najczęściej wyznaczeniem na takiego opiekuna małżonka lub rodzica. Jeśli brak jest takich osób w otoczeniu ubezwłasnowolnionego, kandydatów na opiekuna prawnego wskazuje ośrodek pomocy społecznej.

Wypełniając wzór wniosku o ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej, warto pamiętać, że taki opiekun ma później obowiązek sporządzania sprawozdań z opieki i zarządu majątkiem (dla sądu). Musi też uzyskiwać zgodę sądu we wszystkich ważnych sprawach osoby ubezwłasnowolnionej. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej – wzór