Wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Wyroku z uzasadnieniem nie otrzymują wszystkie strony postępowania, a jedynie ta, która wystąpiła ze stosownym wnioskiem w tej sprawie. Wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem należy zgłosić w terminie jednego tygodnia od ogłoszenia sentencji wyroku.

Jeśli wyrok jest zaoczny, sąd uzasadnia go w przypadku, gdy powództwo zostało oddalone w całości lub w części. W takich okolicznościach powód powinien złożyć wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem w terminie tygodnia od dnia doręczenia mu wyroku.  

Wypełniając wzór wniosku o wydanie wyroku z uzasadnieniem, strona ma na celu umożliwienie sobie jego zaskarżenia.

Czas na apelację to bowiem jedynie dwa tygodnie, licząc od momentu doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania wydania uzasadnienia.

Warto pamiętać, że we wniosku należy podać między innymi sygnaturę akt sprawy i własne dane osobowe oraz określić, czy żądanie dotyczy uzasadnienia całości, czy części orzeczenia. Co do zasady, sąd ma 14 dni na przygotowanie pisemnego uzasadnienia wyroku.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem – wzór