Wniosek o wycofanie zeznań wzór

Kategorie: , Tag:

16.00 

W niektórych przypadkach możliwe jest wycofanie zeznań lub zaprzeczenie wcześniej złożonym zeznaniom. Wniosek o wycofanie zeznań uargumentowany bywa niepamięcią, zmianą poglądów lub stanowiska, a także brakiem wiedzy o okolicznościach, w których zeznania zostały złożone.

Zmiana zeznań może nastąpić w każdym czasie, ale każdorazowo świadek czy pokrzywdzony ponoszą odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań, o czym powinni pamiętać również w momencie składania takiego pisma.

Warto wiedzieć, że wniosek o wycofanie zeznań to nie to samo, co odmowa składania zeznań. Uchylenie się od odpowiedzi na zadane pytanie jest dopuszczalne wyłącznie w przypadkach dopuszczonych przez ustawę, np. w sytuacji, kiedy świadek jest krewnym oskarżonego lub obawia się odpowiedzialności karnej. 

Przygotowanie wniosku o odwołanie zeznań nie jest łatwe, dlatego warto wykorzystać w tym celu nasz wzór wniosku o wycofanie zeznań. Pismo uwzględnia niezbędne oświadczenia dotyczące odpowiedzialności karnej, a także uzasadnienie, które wyjaśnia zmianę stanowiska świadka.

Wycofanie zeznań oznacza odwołanie lub zaprzeczenie wcześniej złożonych zeznań, lub oświadczenia. Może to być spowodowane różnymi powodami, takimi jak:

  • zmiana stanowiska lub poglądów,
  • niepamięć,
  • brak wiedzy o okolicznościach, w których zostały złożone zeznania,
  • lub z innych powodów.

Wycofanie zeznań może mieć różne konsekwencje prawne, w zależności od tego, w jakim kontekście zostały złożone oryginalne zeznania i w jaki sposób zostały wycofane.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o wycofanie zeznań wzór