Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

16.00 

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych, muszą wnosić opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w poprzednim roku. Ustala się ją na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy, dotyczącego wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Po wniesieniu takiej opłaty przedsiębiorca wypełnia wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Dokument przygotowuje każdy właściciel sklepu chcący przedłużyć koncesję na sprzedaż czy podawanie alkoholu w swoim lokalu.

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu dotyczy opłaty wnoszonej na rachunek właściwego terytorialnie urzędu miasta w trzech ratach (styczeń, maj, wrzesień).

Dokument należy uzupełnić o: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, potwierdzenie posiadania tytułu prawnego do lokalu, który jest punktem sprzedaży, pisemną zgodą właściciela budynku, a także decyzję państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu składa się w urzędzie miasta.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu