Wniosek o wypłatę odprawy pośmiertnej wzór

16.00 

W przypadku nagłej śmierci pracownika jego spadkobiercy mogą ubiegać się o wypłatę odprawy pośmiertnej. Warunkiem skorzystania z takiego świadczenia jest nastąpienie śmierci w wyniku uprzednio zgłoszonego incydentu. Wniosek o wypłatę odprawy pośmiertnej należy wnieść w terminie dwóch lat od daty śmierci pracownika. 

Gotowy do wypełnienia wzór wniosku o wypłatę odprawy pośmiertnej może wykorzystać małżonek zmarłego pracownika, jego dzieci własne i przysposobione, a także dzieci adoptowane i rodzice zmarłego pracownika.

Wysokość świadczenia uzależniona jest od stażu pracy. Jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż przez 10 lat, odprawa równa jest wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

W przypadku okresu zatrudnienia trwającego powyżej 10 lat stanowi już 3-krotność wypłaty miesięcznej, a przy stosunku pracy trwającym ponad 15 lat – jest równa sześciomiesięcznej wypłacie. 

Warto pamiętać, że choć wniosek o wypłatę odprawy pośmiertnej może złożyć każda osoba uprawniona osobno, to świadczenie dzieli się zawsze równo pomiędzy wszystkich uprawnionych do dziedziczenia członków rodziny zmarłego pracownika. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o wypłatę odprawy pośmiertnej wzór