Wniosek o zamiana kary ograniczenia wolności na potrącenia – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Kara ograniczenia wolności może polegać na obowiązku wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne lub na potrąceniu od 10 do 25% z wynagrodzenia za pracę (co miesiąc), na wskazany przez sąd cel społeczny.

Wniosek o zamianę prac społecznych na potrącenie z wynagrodzenia składa zwykle sam skazany, ale z pismem w jego imieniu może wystąpić też na przykład kurator. 

Aby możliwa była zamiana kary prac społecznych na potrącenie z wynagrodzenia, skazany musi spełnić dwa warunki. Po pierwsze, musi pracować w oparciu o umowę o pracę.

Po drugie, wykonywanie kary prac społecznych musi być niemożliwe lub znacznie utrudnione. Wzór wniosku o zamianę prac społecznych na potrącenie z wynagrodzenia wykorzysta więc między innymi ten skazany, który utrzymuje całą rodzinę. 

Pisemny wniosek o zamianę prac społecznych na potrącenie z wynagrodzenia składa się do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce wykonywania kary. Złożenie wniosku jest nieodpłatne.

W imieniu skazanego pismo może złożyć też jego obrońca lub prokurator.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o zamiana kary ograniczenia wolności na potrącenia – wzór